Zmeny od 09/2018

 
Zmeny platné od 1.9.2018
 
Po ukončení pilotnej prevádzky tréningov ktorú som stanovil na 5mesiacov,bolo potrebné prehodnotiť všetky pre a proti a prijať opatrenia, ktoré povedú ku celkovému skvalitneniu a zlepšeniu Stay-Fit tréningov.
 
Zásadné zmeny sa týkajú ceny + systému rezervácii, kedy už nebude možné sa svojvoľne odhlásiť z tréningu v aktuálny deň daného tréningu.
Zároveň ak sa niekto nedostaví na tréning bez predchádzajúceho zrušenia rezervácie tréningu, bude musieť uhradiť plnú sumu za tréning pri najbližšom tréningu.
 
 • cena tréningu = 4,-EUR
 • v deň tréningu nieje možné zrušiť rezeváciu
  Ak sa z akútnych dôvodov nemôžem dostaviť na tréning, oznámim to
  správou alebo telefonicky.
 • neospravedlnený tréning = 4,-EUR “pokuta”
  V prípade ak sa neospravedlním z tréningu, bude potrebné uhradiť plnú
  sumu za daný tréning.
 • jedna permanentka = jedna osoba
  V reálnom čase využíva jednu permanentku iba jedna osoba, zároveň platí že permanentka nieje viazaná na osobu, čiže ju môžem darovať.
 • presné začiatky tréningov
  Tréningy začíname vždy presne v stanovený čas tréningu.
 
Stay-Fit